Potrebni saradnici

Portalu “Dar Na Dar” potrebni saradnici – volonteri, neafirmisani mladi pisci, koji žele da se njihovi radovi objave, potpišu i budu čitani na sajtu koji upravo tome najviše i služi: druženju, razmeni misli i osećanja, ideja, vizija… Ako pogledate naš portal, videćete da već imamo mlade stvaraoce koji su se Read more…

Potrebni pisci volonteri

Potrebni pisci za sajt

Ambicioznom portalu koji je nedavno počeo sa radom, “Dar Na Dar”, potrebni pisci za sajt – volonteri, koji bi sarađivali sa nama, bez ikakvih obaveza. Šta to tačno znači? 🙂 Ako pogledate sajt, rubrike i tekstove, lako ćete pronaći da imamo 3 glavne teme: Copywriting; Pisanje priča, pesama, novela, eseja… Read more…