“Nikad ne možeš planirati budućnost preko prošlosti.” – Edmund Burke
Portal "Dar Na Dar"
“Verbalna rana je isto toliko bolna kao i fizička.”

Portal "Dar Na Dar"
“Biti umetnik znači verovati u život.” – Henry Monroe