Citalac - prica

Nastavite priču – “ČITALAC”

Početak priče je davno napisala g-đa Slavica Cvetanović, i usled brojnih obaveza, nikada nije stigla da je dovrši. Zato ćemo to uraditi mi. 🙂 Pozivamo sve ljude dobre volje, koji vole da pišu, da pošalju svoje ideje nastavka, raspleta i kraja priče. Najbolje ćemo objaviti, i postoji mogućnost produžetka saradnje, Read more…